среда, 14. јул 2010.

Zašto je dobro da deca čitaju?

Pisana reč je magična. Ona nije ni film ni igračka, ali se sa njom može igrati, rasti, učiti.

Dete je pravi mali sunđer. Ono upija znanje, informacije mnogo bolje i lakše od odraslih, a što ih više upija, lakše će se snalaziti sa učenjem novih stvari i veština kasnije u životu.

Zato je bitno da u ovoj eri digitalizovanja sadržaja i zabave, ne zaboravimo na čitanje. Nije tačno da dečja žeđ za knjigom presušuje. Menjaju se trendovi, nove generacije danas na druge načine dolaze do sadržaja - sve više je to sa interneta.

Zato je bitno da integrišemo knjige sa internetom, da im omogućimo da čitaju dok se igraju i uče da koriste kompjutere koji su medijum sadašnjosti i budućnosti.

Tu nastupa Mala Biblioteka, besplatna online biblioteka za naše najmlađe. Oni ovde mogu da čitaju knjige namenjene njihovom uzrastu, da uče kroz zabavu i da se privikavaju na korišćenje interneta uopšte.